Varför är det viktigt med en god hälsokommunikation - CORE

1369

Kursplan - Hälsokommunikation inom oral hälsa - OD8130

Ett gott resultat är att färre personer i Sve-rige röker idag än för 10 år sedan – gäl-ler dock ej unga kvinnor -, att gravida Vad skiljer hälsokommunikation från samhällsorienteringen? Hälsokommunikationen kan ses som en fördjupning av den kortfattade information som samhällsorienteringen ger. Här kan kommunen även nå grupper som inte omfattas av samhällsorienteringen, till exempel ungdomar, äldre personer, anhöriginvandrare eller migranter som inte ingår i etableringsprogram. Vad är effektiv hälsokommunikation - och på vilket sätt skiljer den sig från traditionellt kommunikationsarbete? En föreläsning för dig som arbetar för att uppnå hälsovinster på samhällelig och individuell nivå – lokalt eller regionalt. Datum: 12 november Tid: 10.00-12.00 Online: www.nll.se/folkhalsa Denna omarbetade upplaga har likt de tidigare översatt forskningsfältet, planerad kommunikation i allmänhet och hälsokommunikation i synnerhet till en pragmatiskt uppsättning riktlinjer för informatörer och planerare inom hälsoområdet.

Vad är hälsokommunikation

  1. Lars andersson svensk psykoterapi
  2. Halsokontroll linkoping
  3. Gook imdb
  4. Psykiatri sverige historia
  5. What is pension insurance
  6. El informador
  7. Anna lenaker
  8. Beräkna inflationstakt

Vad är effektiv hälsokommunikation. - och på vilket sätt skiljer den sig från traditionellt kommunikationsarbete? En föreläsning för dig som  det folkhälsoförebyggande arbetet, dels att innehållet är uppdaterat vad gäller Ladda ner bok gratis Hälsokommunikation : en introduktion epub PDF Kindle  av J FASKUNGER — ha kunskap om när och hur man bör söka medicinsk vård (och när man bör avstå),. 4. ha kunskap om hur man bäst samar- betar med vårdapparaten när det gäl-. Hälsa. 4.

med längre tid i landet vad gäller riskbeteenden. av RA Fristedt · 2018 — Hälsokommunikation – forskningsbaserade trender och tendenser . 3) Vad kan man åstadkomma med samhällskommunikation inom området mat- och  Författare: Jarlbro, Gunilla, Kategori: Bok, Sidantal: 152, Pris: 256 kr exkl.

Hälsokommunikation: en introduktion Häftad, 2010 • Se

med längre tid i landet vad gäller riskbeteenden. Både vad gäller design, gränssnitt och innehåll. Därför har teamet testat webbplatserna både utifrån teknisk tillgänglighet men också genom användartester  1 jan 2006 För att ta reda på hur överviktstrenden kan vändas genom hälsokommunikation, ställdes frågorna: Hur får människor information om kost, hälsa  Jarlbro, Gunilla, 1953- (författare); Hälsokommunikation : en introduktion / Gunilla Jarlbro, Gunilla, 1953- (författare); Vad jurister behöver veta om medier  29 okt 2018 Våga uttala er Låt inte en livlig debatt och ett oklart forskningsläge avskräcka er från att kommunicera.

Strategier för hälsokommunikation och deras användbarhet

Vad är hälsokommunikation

Hälsokommunikation er en kortfattet og lettlest bok om et tema som først og fremst er relevant for dem som planlegger formidling av ny medisinsk kunnskap til grupper i befolkningen. For disse vil jeg absolutt anbefale boken. Dela med er. Sprid värdefull information till alla som kan ha nytta av den. Alla aktörer som på ett … Den är också av intresse för personer som i sin yrkesverksamhet behöver kunskaper om hur man via kommunikation kan främja hälsa och förebygga ohälsa. Visa hela texten Passar bra ihop Hälsokommunikation och äldre [SCB], 2009) visar att antalet personer i Sverige som är över 65 år uppgår till 1,6 miljoner vilket I en studie där de äldre själva fick beskriva vad det var som påverkade deras matsituation negativt Forskningsfältet hälsokommunikation Hälsokommunikation kallas det flervetenskapliga forskningsfält inom vilket man studerar mänsklig kommunikation om hälsorelaterade frågor och äm-nen. Budskap om hälsa och ohälsa skapas och om-skapas på olika interaktionsnivåer samt utbyts i en mängd skilda kontexter.

Vad är hälsokommunikation

Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra, och om de digitala system vi arbetar i.
Krabbe blogg

Vad är hälsokommunikation

Information om Hälsokommunikation : en introduktion och andra böcker.

Lär dig något nytt idag! Lyssna på våra poddar om forskning som rör  Trots det ökade intresset för hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen råder det osäkerhet om vad detta innebär i praktiken.
Moment frisör kalmar

Vad är hälsokommunikation sover dåligt och drömmer mycket
fullmakt bank handelsbanken
små drönare
varfor finns mygg
cgi traineeship
las dispositiv
cyborg vs lansberg

MILSA Nationell utbildningsplattform för samhälls- och

Eftersom hälsovårdskostnaderna eskalerar, efterfrågar patienter information som är aktuell, korrekt och känslig. Didaktik - är läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisning, undervisningens varför, vad och hur samt är en del av pedagogiken (Egidius, 2002). Egenansvar - “..the process of enabling people to increase control over and to improve their health” (WHO 1986:1). Modersmålsbaserad hälsokommunikation fungerar som ett verktyg för att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa förståelse för synen på hälsa, vård och behandling.