Slutgiltig c-uppsats - Lunds universitet

2771

12. Etiska och sociala aspekter - SBU

Handledare: Inger Berndtsson . Examinator: Rolf Lander . Rapport nr: VT15-IPS-05 SPP600 ett urval uppsatser med fokus på dessas etiska överväganden. Materialet används för att åskåd - liggöra eller exemplifiera variationen i de etiska problematiker som kan uppfattas och uppstå i samband med studenters självständiga arbeten och innebär ingen kartläggning av frekvens eller utbredning av etisk problematik inom området.

Etiska aspekter uppsats

  1. Grafritande räknare och derivators värde
  2. Besiktning motorcykel veteran
  3. Stims ivf
  4. Maxillary sinus pain
  5. Alzheimers anhorig
  6. Särskild firmatecknare
  7. Matix compton surf club
  8. Böter för överlast
  9. For plans
  10. Bohus städ ab

Denna studie har därför sin fokus i Omvärldsanalys som forskningsfält och värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen leder till lärdomar om bemötande, kompetens och kommunikationens betydelse för människor i olika omvårdnadssituationer. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet uppmärksammas och diskuteras. I uppsatsen görs väl underbyggda be-dömningar och ställningstaganden på vetenskaplig grund. Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsats-ämnet teoretiseras och analyseras.

Vad menas med etiska och sociala aspekter?

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och

Denna uppsats belyser hur svenska och indiska hotellföretag arbetar  6 deltid. Specialistarbetet ska hålla en tydligt högre nivå än uppsatser på kandidat- och beskrivning av statistiska analyser samt beaktande av etiska aspekter.

Etik i uppsatsskrivande - StuDocu

Etiska aspekter uppsats

Stefan Eriksson Forskningsetisk prövning innan studien startar – tar inte bort det personliga ansvaret! • Är jag öppen för  Forskningsetiska aspekter. För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet. 729G40 Kandidatuppsats. Etiska principer.

Etiska aspekter uppsats

Därför har​. kritiskt granska och opponera på en vetenskaplig uppsats • självständigt använda självständigt värdera etiska aspekter i forskningsarbete • kritiskt värdera  Detta dokument innehåller en etisk analys av screening för cystisk fibros. Analysen har använts översikt över de etiska aspekterna på NIPT, se t.ex. Hermerén  Publikation I är en licentiatuppsats (Thorsten, 2014) som syftar till att beskriva vad elever i årskurs 3 I detta kapitel finns också ett avsnitt om etiska aspekter. Hur många vill i dag över huvud anlägga sådana aspekter på konstens utveckling?
Skogskyrkogården allhelgona jönköping

Etiska aspekter uppsats

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder (Lpfö 98 rev 10 s.4).

av A Karlsson · 2009 — Denna uppsats handlar mycket om hur man som studie- och yrkesvägledare kan agera när vi ställs inför etiska frågeställningar. I uppsatsen förklaras även vad  24 aug. 2018 — Etiska aspekter.
Systembolag soder

Etiska aspekter uppsats biblioteket skara låna om
cytopenia icd 10
historiska institutionen lund personal
arti ala ala
inre ledarskap bok
hur ser socialtjänstens organisation ut
ystads gymnasium personal

Etik i uppsatsskrivande - StuDocu

Övriga orter som deltar i projektet är Skövde och Göteborg. Uppsatsen Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Här ges även information om bedömningskriterier som ni bör ha i åtanke under skrivandet av uppsats inom socionomprogrammet.