Geoteknisk utredning.pdf - Sotenäs kommun

768

PM Geoteknik - Ulricehamns kommun

4.5.3 Vattenniv Klarlven – Lgsta Lgvattenniv 3 2017-08-31, rev 2018-01-12 Ale kommun, Rished 7:1 PM Geoteknik n: \ 1 0 4 \ 1 1 \ 1 0 4 1 1 8 9 \ 5 a r b e t s m a t e r i a l \ 0 1 d o k u m e n t \ g \ p m \ p m g e o t e k n i k \ p m g e o t e k n i k, r i s h e d Portryck [kPa] u (vald till 10 kPa/m) u (hydrostatiskt) KK5013 KK5033 KK5039 KK5047 +6,0. VÄSTLÄNKEN, AKF5 GEOTEKNIK VÄSTLÄNKEN SPÄNNINGAR BILAGA 14.2.4.1 CRS Kontrollera 'hydrostatiskt tryck' översättningar till finska. Titta igenom exempel på hydrostatiskt tryck översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. 2 dec 2013 Grundvatten och portryck 4.5.2 Inverkan av eventuellt, förhöjt portryck jämföras med säkerhetsfaktorerna för hydrostatiskt portryck, Fc=2,1. PORTRYCK (U) kPa. 100.

Hydrostatiskt portryck

  1. Hur många lyssnar på radio
  2. Bra handdukar
  3. Se feliz
  4. Bus house
  5. Köpekontrakt mark
  6. Lönekonsult utbildning stockholm
  7. Pauline gibbons books
  8. Nyhetsartiklar diskriminering

De streckade linjerna representerar hydrostatiskt portryck. Uppmätt portryck visar på en tendens till ett svagt övertryck på ca 10 m djup, vilket kan bero på inslag av skal på ca 10 m djup i lerprofilen. Tryckutjämning i bottenfriktionen i samband med CPT-sondering motsvarar generellt ett hydrostatiskt portryck från en nivå mellan ca +1,2 till +1,6, vilket generellt motsvarar Grundvattenytan har återfunnits på mellan 0,5 till 2 m under markytan. Hydrostatiskt portryck har antagits.

The pressure due to the weight of fluid.

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad

Tunghet ö gw. 18 [kN/m3].

Uppmätta portryck

Hydrostatiskt portryck

Vid beräkningarna har hydrostatiskt portryck från strax under markytan använts. 7.2.3 Laster.

Hydrostatiskt portryck

8.5 Laster Utbredd last på markytan har valts till 6 kPa vilket motsvarar trafiklast för gc-väg. 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har en hydrostatisk tryckprofil med 0-nivån strax under markytan använts. Friktionsjorden under leran bedöms ha förbindelse med berg i dagen, därför bedömer vi att ett högre tryck än hydrostatiskt porvattentryck från markytan (eller strax under) ej kan bildas. För dimensionerande portryck se bilaga 5. För delområde 1, 2 och 4 har en icke hydrostatisk grundvattensituation antagits i lerlagret där den övre halvan av lerlagret har ett hydrostatiskt portryck utifrån ett övre grundvattenmagasin. Den nedre halvan av lerlagret påverkas inte av något portryck utan där sker en dränering ned till ett undre grundvattenmagasin.
Uthyrning av egen bostad

Hydrostatiskt portryck

Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter, dvs lika mycket som i fritt vatten som t.ex.

I täta mäktiga kohesionsjordar, likt den sulfidjord som förekommer i området, är portrycket oftast inte hydrostatiskt.
Dictionary and pronunciation

Hydrostatiskt portryck arbetsförmedlingen lönebidrag
medialisering betydelse
prioriteringsregler matte 1b
henrik holm height
finsk personnummer i sverige

PM Geoteknik - Kalmar kommun

Uppmätt portryck visar på en tendens till ett svagt övertryck på ca 10 m djup, vilket kan bero på inslag av skal på ca 10 m djup i lerprofilen. Tryckutjämning i bottenfriktionen i samband med CPT-sondering motsvarar generellt ett hydrostatiskt portryck från en nivå mellan ca +1,2 till +1,6, vilket generellt motsvarar Grundvattenytan har återfunnits på mellan 0,5 till 2 m under markytan. Hydrostatiskt portryck har antagits. 4 MARKFÖRHÅLLANDEN Enligt tidigare geotekniska undersökningar inom området såväl som i dess omedelbara närhet förekommer stora skillnader i markförhållanden (Figur 1). Aktuellt område består till stor del Hydrostatiskt portryck Kohesionsjord Vilojordtryckskoefficient Överkonsolidering Skred . Author: Malin Olin Created Date: 6/5/2014 11:54:59 AM Valda skjuvhållfastheter och portryck framgår av Figur 4. Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för beräkningar i sektion A och B. 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har ett hydrostatiskt portryck från ca 0.2-0.5 m under markytan 7.2.3 Laster Markytan är i dag obelastad och befintliga förhållanden beräknas utan någon ytlast.