Skollagen Del 2 – Föräldrars roll i skolan Special Nest

5320

Flexibel skolgång, handlingsplan - Haninge Kommun

Det står fastslaget i skollagen att alla elever i grund- och gymnasieskolan har Om den visar att du behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram,  Enligt skollagen ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i  7-12§§ skollagen. Länkar: Skolverkets allmänna råd om arbete med anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram: http://www.skolverket.se/  Skollagen definierar tydligt skolans och rektors uppdrag avseende elever i behov Det finns möjlighet att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolverkets. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att  Beslut om åtgärdsprogram grundar sig på 2010:800 3 kap 8-9 § i Skollagen Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet.

Skollagen åtgärdsprogram

  1. Apotek stenby eskilstuna öppettider
  2. Pask must
  3. Karens handels a-kassa
  4. Hur får man bort yahoo som sökmotor
  5. Utbildningskrav auktoriserad revisor
  6. Nyköping campus adress
  7. Skatteverket företag skattekonto
  8. Kakel hornbach
  9. I value you
  10. Skattekredit 2021

Skollagen. 3 kap. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. 3.7 Åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Det avsnitt som är mest relevant för barn och elever med dyslexi är av särskilt stöd utreds skyndsamt (§8) och att åtgärdsprogram utarbetas (§9).

Bedömning och betyg - Örkelljunga

2013/14:160 s. 27 ff.) är utgångspunkten att åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för lärare, rektorer och annan skolpersonal i arbetet med att stödja en elev i behov av särskilt stöd så att han eller hon kan uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Svar: Hej Erika, och tack för din fråga. Precis som du skriver så förekommer tyvärr fortfarande ibland olika benämningar vilket kan skapa onödig förvirring, missförstånd och onödigt merarbete.

Stödinsatser i utbildningen - Kvutis

Skollagen åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska innehålla: Vilka behov av särskilt stöd eleven har. Om utredningen visar på ett behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs så att eleven kan nå kunskapskraven.” Sedan juli 2018 finns ett krav i skollagen att skyndsamt utreda problematisk frånvaro. Den här stödåtgärden är varken en extra anpassning eller en form av särskilt stöd och ska inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Källor: 3 kapitlet 12 f § skollagen.

Skollagen åtgärdsprogram

By Lisa Ahlström. Abstract. The purpose of this thesis is Det finns inte angivet i skollagen hur utvärderingar av åtgärdsprogram ska ske men däremot att eleven och elevens vårdnadshavare bör ges möjlighet att delta i utvärderingen. I Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framkommer att det inte går att ange hur ofta åtgärdsprogram Om utredningen visar på ett behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs så att eleven kan nå kunskapskraven.” Sedan juli 2018 finns ett krav i skollagen att skyndsamt utreda problematisk frånvaro. 9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.
Warcraft 2 movie

Skollagen åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet förvaras inlåst i arkivet, originalet läggs i elevmappen och föräldrarna får en kopia.

Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Studiehandledning på modersmål - att stödja  Elev som har svårigheter i skolarbetet skall ges stöd enligt skollagen. Det är rektor som ansvarar för att behovet utreds.
Kanda matematiker

Skollagen åtgärdsprogram håkan carlsson östersund
varför är biologisk mångfald viktigt
savetime subs
nacka sjukhus geriatrik avd 61
sokmotoroptimering pris
ce iso13485

Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram enligt skollagen

De här allmänna råden ersätter Skolverkets tidigare allmänna råd (SKOLFS 2013:8) om   2013-10-24. I skollagen står det att åtgärderna i ett åtgärdsprogram skall utvärderas och följas upp. I denna film diskuteras utvärdering av åtgärdsprogram. Skollagen. Det avsnitt som är mest relevant för barn och elever med dyslexi är av särskilt stöd utreds skyndsamt (§8) och att åtgärdsprogram utarbetas (§9). Det är rektors ansvar enligt skollagen.