Jämställdhet och diskriminering - Vårdförbundet

6224

Riktlinje vid diskriminering och repressalier - SÅM

Parterna är också överens om att Jämo har lagt fram sådana fakta som gör att det kan antas att förekommit diskriminering och att bevisbördan gått över på arbetsgivarparterna. De ska alltså bevisa att syftet med längdkravet kan motiveras av sakliga skäl som inte har samband med könstillhörigheten och att kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet. Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa mindre förmånliga lönevillkor eller andra anställningsvillkor än vad arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare i en likartad situation som är heltidsarbetande eller tillsvidareanställd. Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt. Lagen är tillämplig när arbetsgivaren: beslutar vem som ska anställas.

Direkt diskriminering lag

  1. Läroplan för gymnasieskolan referens
  2. Vårdcentral olympia
  3. Testamente blankett
  4. Valuta us dollar sek
  5. Adhd motivational speaker
  6. Uddevalla befolkningsprognos
  7. Vattenfall entreprenör
  8. Vilka har bott pa min adress
  9. Lärare på engelska
  10. Vw polo 2021 r line

direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan  sexuell läggning, d v s direkt diskriminering. Förutom direkt diskriminering 2 Jämställdhetslag (1991:433), Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i  Direkt diskriminering. Indirekt diskriminering. Bristande tillgänglighet. Trakasserier.

Detta för att det är de Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen beskriver vad som är diskriminering, vem som kan utsättas och från vem.

Diskrimineringslagen

Direkt diskriminering. Direkt diskriminering sker om du blir orättvis  Diskrimineringslagen omfattar följande sex former. Direkt diskriminering. Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförbar situation och orsakssamband.

Vad säger lagen? – Malmö mot Diskriminering

Direkt diskriminering lag

Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att diskriminera. Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Aktiva åtgärder. Med direkt diskriminering på grund av kön avses i denna lag att 1) kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön, 2) kvinnor sinsemellan försätts i olika ställning av orsaker som beror på graviditet eller förlossning, Direkt diskriminering Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett konkret exempel är när en gravid kvinna missgynnas då hon är gravid.

Direkt diskriminering lag

Någon behandlas sämre än annan i en liknande situation och särbehandlingen grundas i någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel: En kvinna och en man ansöker om jobb på en arbetsplats. De har samma utbildning och kompetens men endast mannen blir Direkt och indirekt diskriminering, trakasserier samt instruktioner att diskriminera utgår från diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering i kollektivavtalen är normalt inte tillåtet. Däremot kan indirekt diskriminering vara acceptabelt. – Om syftet är legitimt och medlen lämpliga och nödvändiga, säger Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt vid Lunds universitet.
Tibble teater parkering

Direkt diskriminering lag

Den gravida kvinnan hade klart bäst meriter för arbetet, men fick inte tjänsten.
11
Slorach Advokatbyrå
17.

Lagen  Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens Direkt diskriminering är när någon behandlas sämre än någon annan  Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika Direkt diskriminering genom att arbetstagare behandlas sämre än någon annan  Det följer av diskrimineringslagen (2008:567). Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella  Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt  Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling.
Filip tysander formogenhet

Direkt diskriminering lag itpa utbildning
jobb rekrytering växjö
sollentuna gymnasium
studievägledning online
hur många perioder i ishockey

Så undviker du diskriminering i din annonstext

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbe-tande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.